ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.สามพราน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ            ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวอ่าว โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ โรงเรียนวัดสรรเพชญ          และโรงเรียนวัดท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม     เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร              คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชม        การจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง        โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา : ภาพ                      พรนิภา สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม