ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.นครชัยศรี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ             ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนบ้านห้วยกรด โรงเรียนวัดสำโรง             โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม และโรงเรียนวัดสัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม                       เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา                    พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน                  ของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน                 และคณะครูให้การต้อนรับ วริมน ฟอลเล็ต : ภาพ พรนิภา สวัสดิ์พี่ง : ข่าว ชมภาพเพิ่มเติม