กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห

วันที่  11 มิถุนายน  2561  เวลา  09.00  น. นายสมบัติ  จันทร์มีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง”  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ        พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ  บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สุวรรณีย์  อินทร์แก้ว, สมพร ตุ้มกูล : ภาพ  พรนิภา สวัสดิ์พึ่ง : ข่าว ชมภาพเพิ่มเติม