นักเรียนมีผล(O-NET) ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สพป.นครปฐม เขต 2  ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในโอกาสนี้นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนที่บริหารจัดการการเรียนรู้ของนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ของแสดงความยินดีและชื่นชมกับสถานศึกษาและครูผู้สอน ทั้ง 3 โรงเรียน  สุวรรณีย์  อินทร์แก้ว, สมพร ตุ้มกูล : ภาพ   พรนิภา สวัสดิ์พี่ง : ข่าว     ชมภาพเพิ่มเติม