สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิฏญาเขตสุจริต

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิฏญาเขตสุจริตในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา รัตนากร พงษ์สุธีถาวร : ภาพ            พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม