ประชุมดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องแกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ   ในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับข้าราชการครู จึงเรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 3 ท่าน เพื่อมาให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ  ได้อย่างถูกต้องและผ่านการประเมิน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 121 คน ครู  110 คน  สุวรรณีย์  อินทร์แก้ว : ภาพ พรนิภา สวัสดิ์พี่ง : ข่าว   ชมภาพเพิ่มเติ