ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.นครชัยศรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนคลองทางหลวง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ บุญสุพร  เพ็งทา : ภาพ           พรนิภา สวัสดิ์พี่ง : ข่าว    ชมภาพเพ่ิ่มเติม