ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.นครชัยศรี

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดใหม่สุคนธาราม และวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ วริมน ฟอลเล็ต : ภาพ  พรนิภา สวัสดิ์พี่ง : ข่าว   ชมภาพเพิ่มเติม