ประชุมข้าราชการครูผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ      การประชุมข้าราชการครูผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561           ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการงานของเขตพื้นที่การศึกษา    โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการการกลุ่ม/หน่วย และทีมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและมีประสบการณ์ในการจัดการสถานศึกษา      ชมภาพเพิ่มเติม