ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภ

ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67  ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออกเพื่อเป็นตัวแทนระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต 2    มีโรงเรียนทีชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 60 โรงเรียน รวม 220 กิจกรรม ผลการประกวดแข่งขัน สพป.นครปฐม เขต 2 อยู่ลำดับที่ 21 และมีนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ จำนวน 21 รายการ   ชมภาพเพิ่มเติม