ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางม่วง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลง    พื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านบางม่วง เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบางม่วง ให้การต้อนรับ   ชมภาพเพิ่มเติม