ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ      ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ให้การต้อนรับ  ชมภาพเพิ่มเติม