ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่

เยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเพลินวัฒนา เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา ให้การต้อนรับ  ชมภาพเพิ่มเติม