สพป.นครปฐม เขต 2 ตั้งจุดบริการดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความ

ด้วยสพป.นครปฐม เขต 2 ได้ตั้งจุดให้บริการดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความปลอดภัยระหว่างเดินทางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67         ปีการศึกษา 2560    ระหว่างวันที่  4-6 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2561 - 06.00 น. ของวันที่ 7 มกราคม 2561 จำนวน 2 จุดบริการ ขอขอบคุณบุคลากรโรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดหอมเกร็ด โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด    และโรงเรียนวัดท่าตำหนัก  ที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ชมภาพเพิ่มเติม