สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

นายสมบัติ  จันทร์มีชัย  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน          ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 ภาคกลาง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2561 เพื่อ     เป็นขวัญและกำลังใจแก่สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด จำนวน 60โรงเรียน ที่เข้าร่วม    กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน จำนวน 220 กิจกรรม ชมภาพเพิ่มเติม