ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์ เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีนายประทีป ทองงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดโพธิ์       ให้การต้อนรับ    ชมภาพเพิ่มเติม