ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบัวหวั่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะได้ลงพื้นที่่เยี่ยมโรงเรียนวัดบัวหวั่นเพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา  พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีนายปัญญา  บัววัจนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดบัวหวั่นให้การต้อนรับชมภาพเพิ่มเติม