ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตลาดเจริญสุข

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่

เยี่ยมโรงเรียนตลาดเจริญสุขเพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา  พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีนายนิพันธุ์ วรรณเวช  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนตลาดเจริญสุขให้การต้อนรับ    ชมภาพเพ่ิมเติม