ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไทยาวาส

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดไทยาวาส เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา  พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีนายลาภิศ  ศิลปเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดไทยาวาสให้การต้อนรับ   ชมภาพเพิ่มเติม