ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศีรษะทอง

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดศีรษะทอง เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา  พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีนางพิมลพร  อมรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะทองและคณะครูให้การต้อนรับ ชมภาพเพิ่มเติม