การประชุมบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 2

นายสมบัติ  จันทร์มีชัย  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 2  จำนวน 61 ราย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดผลดีต่อทางราชการ   ชมภาพเพิ่มเติม