การรับมอบรถจักรยาน โครงการ”มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล   รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ได้รับมอบรถจักรยาน จำนวน 22 คัน จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  เพื่อใช้ในราชการของสพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 1 คัน และมอบให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 21 คัน เพื่อมอบให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน   และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ยืมเรียน   เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนหนังสืออย่างสะดวกยิ่งขึ้น   ชมภาพเพิ่มเติม