การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้า

นายจิระชัย  ทีคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นเป็นประธานเปิดการประชุม แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุสถานศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในการจัดทำแผนการจัดซื้อ    จัดจ้างในระบบ e-GP ในวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม      ชมภาพ