รับมอบทุนการศึกษา

นายจิระชัย  ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมงานรับมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล         ทางสถาบันได้จัดงานและมีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 140 ทุน และทุนสำหรับอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับ      7 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท    ชมภาพเพิ่มเติม