การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รักษาการการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่4 และนางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการแบบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่สอง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โอกาสนี้ น.ส.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 4 และคณะ และตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจ จากนั้นได้นำคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน
ชมภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/e9Hm0phfTgkadjKz2