พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สโมสรไลออนในจังหวัดนครปฐม จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทานเล่มที่ 40 เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้นเพื่อคนไทยทุก เพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสศึกษาและอ่านเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องราว และวิชาการสาขาต่างๆ โดยสโมสรไลออนสากล ในประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือโดยการจัดหาทุนเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ปฏิบัติเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยสารานุกรมไทยที่พิมพ์แล้วเสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สโมสรไลออนสากลในประเทศไทย อัญเชิญไปมอบให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทานเล่มที่ 40 มีโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐมทั้งสองเขต จำนวน 71 โรงเรียนเข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ชมภาพเพิ่มเติม : https://goo.gl/photos/eZnJFHQhWEwAePMN9