พิธีบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ

พิธีบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา ร่วมบรรพชาอุปสมบท รวมทั้งสิ้น 61คน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม (ชมภาพ)