พระอภิธรรมถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายจิระชัย  ทีคำ นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19มกราคม 2560เวลา 15.52น. ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพร่วมกัน (ชมภาพ)