ผอ.ใหม่ เลือกสถานศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2559  นายพิศิทธิ์  แพงศรีนิธิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ ในการเลือกสถานศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ที่ขึ้นบัญชีไว้และผ่านการอบรม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา”  ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดย นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชาศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มีตำแหน่งว่างทั้งหมด 47 โรงเรียน แบ่งเป็น สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 25 โรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน ในการเลือกมีการนำระบบเทคโนโลยีมาช่วย โดยจะตั้งจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่โชว์รายชื่อโรงเรียนที่ว่างทั้งหมด ไว้ให้เห็น เมื่อโรงเรียนใดที่ถูกเลือกไปแล้ว จะพิมพ์ชื่อผู้เลือกไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.นครปฐม เขต 2 ขอต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ทั้ง 22 คน ด้วยความยินดียิ่ง (ชมภาพ)