การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยทำการสอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ความรู้ทางสาขาเฉพาะตำแหน่ง ในภาคเช้า และสอบภาค ข.สอบสัมภาษณ์ ในภาคบ่าย การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย (ชมภาพ)