กองอำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 18พฤศจิกายน 2559 นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมปฏิบัติงานกองอำนวยการร่วมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ จุดพักคอยระหว่างทางสำหรับจังหวัดในภาคใต้และภาคตะวันตก บริเวณพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐมร่วมกับ มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมจังหวัดนครปฐมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีจุดจอดรถ อาหาร เครื่องดื่ม ที่พักรอหลบฝน ห้องน้ำ ชุดปฐมพยาบาล จัดโทรทัศน์เผยแพร่ภาพ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีรถบัสโดยสารจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมให้บริการรับ –ส่ง ประชาชนไปยังบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจากนั้นนายจิระชัย ทีคำและคณะได้เดินทางไปยังท้องสนามหลวง เพื่อเยี่ยมกองลูกเสือ ยุวกาชาด สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  (ชมภาพ)