จังหวัดนครปฐมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

วันที่ 4   พฤศจิกายน 2559เวลา 15.52น. ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ข้าราชการครู ครูโรงเรียนเอกชนและข้าราชการสำนักงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม โรงเรียนเอกชนในระบบฯ โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยเป็นจำนวนมาก นายอธิวัฒน์  พันธ์ประชา  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 4รูป สวดพระอภิธรรม หลังจากนั้นผู้แทนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ผู้แทนทอดผ้าไตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์อนุโมทนาประธานพิธี กราบลาพระสงฆ์ และถวายบังคมลา เป็นอันเสร็จพิธี (ชมภาพ)