สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

นายจิระชัย ทีคำ นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล และนายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.นครปฐม เขต ๒ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลลานตากฟ้า เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ชมภาพ)