สอบครูผู้ช่วย59 - สนามสอบ รร.อนุบาลนครปฐม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 โดยมี นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการประจำสนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  ทำการสอบข้อเขียน ภาค ก ในวันที่ 17 กันยายน 2559 สอบภาค ข วันที่ 18 กันยายน 2559 และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันที่ 19 กันยายน 2559  ซึ่งมีการสอบจำนวน 6 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ ดนตรีไทย ฝรั่งเศส ศิลปะ ฟิสิกส์ มีผู้เข้าสอบจำนวน 1,195 คน 
สอบข้อเขียน    สอบสัมภาษณ์