งานมุฑิตาผู้เกษียณอายุราชการ 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดงานแสดงมุฑิตาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ โรงแรมเวล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 
– มอบประกาศ
-บรรยากาศทั่วไป