การประชุมผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2/2559

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม (ชมภาพ)