การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2559

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนเพี่อส่งเสริมศักยภาพทักษะพิเศษนักเรียนด้วยกระบวนการกีฬา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่ 17-19  สิงหาคม 2559ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เข้าร่วมการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาตามความสามารถ ฝึกให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติดต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง     จัดให้มีการแข่งขัน6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เซปักตะกร้อ ฟุตบอล ๗ คนฟุตซอล เปตอง วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิสและ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ อาทิ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครปฐม ,  บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด  , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
ชมภาพ
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 : https://goo.gl/photos/ddXXsWJ9MkViuKQj7
วันที่ 19 สิงหาคม 2559: https://goo.gl/photos/TVLrqcq9xkqva35WA
รับรางวัล :  https://goo.gl/photos/sg4UXEvk4VPQyLbZ9