พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธีหน้าองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (ชมภาพ)