สภานักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "ชั่งหัวมัน"

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2นำคณะสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ประจำปี 2559 ออกค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนวัดจันทราราม (เติมไล้ราษฎร์อนุเคราะห์) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” จ.เพชรบุรี (ชมภาพ)