นักเรียนไทยสุขภาพดี 2559

 

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานนักเรียนไทยสุขภาพดีในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   (ชมภาพ)