เลือกตั้งสภานักเรียน 2559

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ในนามคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2559  กล่าวรายงานการประชุมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อนายธานี  อ่อนละเอียดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน  – วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ชมภาพ  วันที่ 1 (30 มิถุนายน 2559)  วันที่ 2 (1 กรกฎาคม 2559)