6 สัปดาห์ประชามติ

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเผยแพร่และประชาสัมพัฯธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุวัฒน์   อ้นใจกล้า  กกต.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา(หรือผู้แทน) ในสังกัด สพฐ. , สช.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รร.ละ 1 คน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์  โรงแรมเวล  อ.เมืองฯ จ.นครปฐม