ภาพ ข่าวสาร

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานศิลปห

อ่านข่าว »

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

อ่านข่าว »

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบทุนการศึกษา

อ่านข่าว »

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมรร.อ.บางเลน

อ่านข่าว »

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของน

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน กา

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 มอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

อ่านข่าว »

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

อ่านข่าว »

ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.สามพราน

อ่านข่าว »

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจร

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนวัดท้องไทรที่บ้า

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อทำความสะอาดและพัฒนาสิ่ง

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่

อ่านข่าว »

ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.สามพราน

อ่านข่าว »

ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.สามพราน

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.นครชัยศรี

อ่านข่าว »

กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห

อ่านข่าว »

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

อ่านข่าว »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม และ สภ.สามพราน จัด

อ่านข่าว »

การอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน ระดับสถานศึกษา

อ่านข่าว »

การอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน ระดับเขตพื้นที่กา

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.นครชัยศรี

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.นครชัยศรี

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.นครชัยศรี

อ่านข่าว »

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

อ่านข่าว »

ประชุมชี้่แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21

อ่านข่าว »

นักเรียนมีผล(O-NET) ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิฏญาเขตสุจริต

อ่านข่าว »

วันสงกรานต์ ปี 2561 สพป.นครปฐม เขต 2

อ่านข่าว »

ประชุมดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

อ่านข่าว »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

อ่านข่าว »

การประชุมทางไกลขี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปร

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้อย

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

อ่านข่าว »

ประชุมข้าราชการครูผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอ.นครชัยศรี

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอ.บางเลน

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนราภิรมย์

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนราภิรมย์

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมรร.วัดจินดารามและรร.ใกล้เคียง

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลำพญา

อ่านข่าว »

ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภ

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุวรรณาราม

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางม่วง

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 ตั้งจุดบริการดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความ

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

อ่านข่าว »

การประชุมทางไกล(Conference) และประชุมสัมมนา ผู้บริหารสถานศึก

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโพธิ์

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบัวหวั่น

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตลาดเจริญสุข

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดไทยาวาส

อ่านข่าว »

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศีรษะทอง

อ่านข่าว »

การประชุมบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 2

อ่านข่าว »

การรับมอบรถจักรยาน โครงการ”มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่

อ่านข่าว »

ผลการประเมินเขตสุจริต

อ่านข่าว »

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านข่าว »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

อ่านข่าว »

งานแสดงความยินดีต้อนรับนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป. นครปฐ

อ่านข่าว »

การรับมอบทุนการศึกษา

อ่านข่าว »

การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้า

อ่านข่าว »

รับมอบทุนการศึกษา

อ่านข่าว »

การประเมินเขตสุจริต

อ่านข่าว »

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

อ่านข่าว »

บำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี

อ่านข่าว »

บริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 60

อ่านข่าว »

การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

อ่านข่าว »

การเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก

อ่านข่าว »

โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสภานักเรียน

อ่านข่าว »

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

อ่านข่าว »

การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษ

อ่านข่าว »

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

อ่านข่าว »

พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

อ่านข่าว »

พิธีบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ

อ่านข่าว »

ชาว สพป.นครปฐม เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ท่านผู้อำนวยการ

อ่านข่าว »

พระอภิธรรมถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านข่าว »

วันครู 2560

อ่านข่าว »

ผอ.ใหม่ เลือกสถานศึกษา

อ่านข่าว »

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก

อ่านข่าว »

การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

อ่านข่าว »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

อ่านข่าว »

กองอำนวยการร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

อ่านข่าว »

โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน

อ่านข่าว »

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

อ่านข่าว »

เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.

อ่านข่าว »

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

อ่านข่าว »

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร

อ่านข่าว »

สอบครูผู้ช่วย59 - สนามสอบ รร.อนุบาลนครปฐม

อ่านข่าว »

งานมุฑิตาผู้เกษียณอายุราชการ 2559

อ่านข่าว »

การประชุมผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2/2559

อ่านข่าว »

การพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้น

อ่านข่าว »

การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2559

อ่านข่าว »

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2559

อ่านข่าว »

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ

อ่านข่าว »

ผู้ตรวจราชการ ศธ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม งวดที่ 2

อ่านข่าว »

กำหนดปฏิทินประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบั

อ่านข่าว »

สภานักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "ชั่งหัวมัน"

อ่านข่าว »

สพป.นครปฐม เขต 2 ได้คะแนน KRS และ ARS ลำดับ 3 ของประเทศ

อ่านข่าว »

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

อ่านข่าว »

นักเรียนไทยสุขภาพดี 2559

อ่านข่าว »

เลือกตั้งสภานักเรียน 2559

อ่านข่าว »

6 สัปดาห์ประชามติ

อ่านข่าว »

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง2559

อ่านข่าว »

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

อ่านข่าว »