..มุ่งเน้นบริการ..ประสานสัมพันธ์..ประกันคุณภาพ....++"เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม"++นายทวีพล แพเรือง
ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม 2
มาร์ช สพป.นฐ.2

VDO Conference NPT2

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงานฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์การดำเนินงาน
ค่านิยมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
แผนที่ สพป.นครปฐม เขต 2
แผนที่เดินทาง maps google
รองผู้อำนวยการสพป.นครปฐม เขต 2
ผู้อำนวยการกลุ่มสพป.นครปฐม เขต 2
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและร.ร.
กลุ่มงานใน สพป.นฐ.2
อำนวยการ
งานประชาสัมพันธ์
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
คุรุสภา สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลการศึกษา สพป.นฐ.2
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนบริหารความเสี่ยง สพป.นฐ.2
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ
ศูนย์ปฏิบัติการ สพป.นฐ.2
สารสนเทศ(เขตตรวจฯ)
กลุ่มโรงเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนดีระดับตำบล
โรงเรียนดีระดับอำเภอ
โรงเรียนดีระดับจังหวัด
สภานักเรียน สพป.นฐ.2
แนวปฏิบัติ สพป.นฐ.2
แบบเกณฑ์คำร้องขอย้าย
รวมคำสั่ง สพป.นฐ.2
กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ
รายงานการประชุม
มติที่ประชุุม อ.ก.ค.ศ. สพป.นฐ.2
จดหมายข่าว สพป.นฐ.2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(MOENet)
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.
สำนักเทคโนโลยีฯ(สทร.)
ระบบอิเล็กทรอนิกส์การติดตามฯ
ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
สสวท.
LabSchool
สำนักนวัตกรรมการศึกษา
ศูนย์อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
คลังความรู้
การจัดการความรู้
ศูนย์จัดการความรู้ สพป.นฐ.2
ชุมชนนักปฏิบัติ
นิเทศทางไกล
การฝึกอบรมทางไกล
ศูนย์รวมสื่อ
ฝากเว็บลิ้งค์ / เว็บบริการ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดนครปฐม
ชมรมผู้บริหารสตรีจังหวัดนครปฐม
กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
ลานกวีลุ่มน้ำนครชัยศรี
ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครูบางเลน
ชมรมวิชาชีพครูลุ่มแม่น้ำท่าจีน
ชมรมผู้บริหาร ร.ร.นครชัยศรี
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย
การสอนดนตรีแนวใหม่ ร.ร.วัดประชานาถ
ตรวจสอบผลการเรียนวัดบางช้างใต้
ศูนย์ราชการใสสะอาด
ศิลปกรรมนิเทศ
สาระนิเทศโรงเรียนในฝัน
สาระนิเทศโรงเรียนในฝัน
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยอังกฤษ
พจนานุกรมไทยอังกฤษ
ห้องสมุดออน์ไลน์
การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป
เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ฅนไทยดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
เช็คราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
โอน โยกย้าย สับเปลี่ยนข้าราชการ
งานเผยแพร่ / วิจัย
งานเผยแพร่ / วิจัย
เผยแพร่สื่อ CAI
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
 "โรงเรียนมีปัญหาการใช้งาน e-Office ติดต่อ 034-331123, 034-331793 ต่อ 110(ศูนย์ ITEC)"
(ร.ร.ที่ไม่มีผู้บริหารฯ ให้แต่งตั้งรักษาการเข้าไปในระบบ e-Office โดย Admin เป็นผู้ดำเนินการ)
(ร.ร.สามารถเปิดดูนโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประกาศ
จากเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่มเมนูด้านซ้ายมือของหน้าเว็บเขตฯ)

ข่าวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล / 034-331123, 793 ต่อ 104
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน / 034-331123, 793 ต่อ 116

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร.ร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล ขอกราบขอบพระคุณ
คณะผู้บริหาร - ครู - นักเรียน ร.ร.ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ร่วมบริจาคเงินทำบุญในงานทอดผ้าป่า
การศึกษากับทาง ร.ร.ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557
    สมัครสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวของสถานศึกษา

 

 

 
ข่าวสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

++เว็บไซต์สถานศึกษาในสังกัด++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร.  0-3433-1123,  0-3433-2429 ต่อ 114,  0-3433-3215  โทรสาร  0-3433-2829
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  อมรรัตน์ จินดา (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)    
โทร.
0-3433-1123, 793 ต่อ 110,  0-3422-8411   ไม่สงวนลิขสิทธิ์
e-mail สพป.นครปฐม เขต 2 : nakhonpathom2@npt2.moe.go.th
e-mail : webmaster

ปรับหน้าจอที่ 1024 x 768     
จำนวนผู้เข้าชม