ปี 2551

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
รวม
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
ชาย
หญิง
1
วัดบางพระ
นครชัยศรี
264
210
474
28
2
วัดศรีษะทอง
นครชัยศรี
244
200
444
18
3
วัดโคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
343
312
655
33
4
วัดศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
269
282
551
21
5
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
273
209
482
17
6
วัดบางปลา
บางเลน
159
171
330
10
7
ตลาดเกาะแรต
บางเลน
88
78
166
11
8
ไทยรัฐวิทยา 4
บางเลน
78
75
153
11
9
วัดบึงลาดสวาย
บางเลน
213
192
405
18
10
วัดโพธิ์
บางเลน
269
248
517
21
11
วัดลานคา
บางเลน
304
236
540
24
12
วัดไผ่หูช้าง
บางเลน
210
184
394
16
13
วัดวังน้ำขาว
สามพราน
279
257
536
17
14
วัดจินดาราม
สามพราน
555
512
1,067
36
15
วัดดอนหวาย
สามพราน
981
914
1,895
50
16
วัดหอมเกร็ด
สามพราน
457
445
902
25
17
บ้านกระทุ่มล้ม
สามพราน
690
659
1,349
36
18
วัดท่าพูด
สามพราน
770
662
1,432
45
19
บ้านคลองโยง
พุทธมณฑล
187
138
325
9
20
บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
65
58
123
11
21
วัดมะเกลือ
พุทธมณฑล
414
360
774
27
รวมทั้งสิ้น
7,112
6,402
13,514
484