ปี 2550

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
รวม
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
ชาย
หญิง
1
วัดบางพระ
นครชัยศรี
270
223
493
27
2
วัดศรีษะทอง
นครชัยศรี
275
228
503
19
3
วัดโคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
382
341
723
32
4
วัดศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
282
245
527
25
5
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
306
226
532
21
6
วัดบางปลา
บางเลน
152
156
308
14
7
ตลาดเกาะแรต
บางเลน
112
88
200
13
8
ไทยรัฐวิทยา 4
บางเลน
76
72
148
12
9
วัดบึงลาดสวาย
บางเลน
241
200
441
21
10
วัดโพธิ์
บางเลน
293
266
559
22
11
วัดลานคา
บางเลน
301
240
541
29
12
วัดไผ่หูช้าง
บางเลน
218
188
406
17
13
วัดวังน้ำขาว
สามพราน
273
259
532
21
14
วัดจินดาราม
สามพราน
571
556
1127
39
15
วัดดอนหวาย
สามพราน
1002
946
1948
60
16
วัดหอมเกร็ด
สามพราน
469
441
910
27
17
บ้านกระทุ่มล้ม
สามพราน
711
662
1373
41
18
วัดท่าพูด
สามพราน
779
675
1454
49
19
บ้านคลองโยง
พุทธมณฑล
172
139
311
13
20
บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
62
59
121
12
21
วัดมะเกลือ
พุทธมณฑล
420
366
786
32
รวมทั้งสิ้น
7,367
6,576
13,943
546