..มุ่งเน้นบริการ..ประสานสัมพันธ์..ประกันคุณภาพ....++"เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม"++

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้อย
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้อย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดน้อย เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพู อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการครูผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชุมข้าราชการครูผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ      การประชุมข้าราชการครูผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอ.นครชัยศรี
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอ.นครชัยศรี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ และโรงเรียนวัดห้วยตะโก เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอ.บางเลน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอ.บางเลน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดบางภาษี, วัดพระมอพิสัย, วัดเวฬุวนาราม  และวัดสว่างอารมณ์ เพื่อเยี่ยมชมและใ อ่านต่อ

 

Topic 23:03:18  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ( ๒๓ มี.ค. ๖๑)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 16:03:18  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย ( ๑๖ มี.ค. ๖๑)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 15:03:18  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู      โดย: บุคคล
Topic 13:03:18  การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่ง      โดย: อำนวยการ
Topic 06:03:18  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ ๑๙ ก.พ. ๖๑      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 28:02:18  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกจ้างชั่วคราวปีภาษี ๖๐      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 26:02:18  กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2561      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 23:02:18  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.พ.๖๑      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 14:02:18  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 08:02:18  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู      โดย: อำนวยการ
Topic 30:01:18  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ      โดย: บุคคล
Topic 25:01:18  กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 24:01:18  การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศั      โดย: อำนวยการ
Topic 24:01:18  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 23:01:18  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล
Topic 17:01:18  การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม(GPP)ปี พ.ศ.2560      โดย: นโยบายและแผน
Topic 11:01:18  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู      โดย: บุคคล
Topic 05:01:18  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ฯลฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 04:01:18  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล
Topic 29:12:17  กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561      โดย: ตรวจสอบภายใน

 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด01-Dec-17
  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา. โดย: วัดทรงคนอง07-Nov-17
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนไทยรัฐวิทย โดย: ไทยรัฐวิทยา410-Oct-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฐมวัย โดย: ไทยรัฐวิทยา424-Sep-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตินักการภารโรง โดย: โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด19-Jan-17
  รับสมัครคัดเลือกนักการภารโรง. โดย: วัดทรงคนอง08-Oct-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นธุรการ โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว26-Jul-16
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทรงคนอง. โดย: วัดทรงคนอง12-Jul-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: บ้านห้วยกรด23-Nov-17 14:51
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: วัดบัวปากท่า23-Nov-17 12:46
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคารเรียน โดย: วัดกลางครูเวียง23-Nov-17 08:53
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด22-Nov-17 21:35
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: วัดโพธิ์16-Nov-17 10:45
  ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแรต โดย: วัดเกาะแรต15-Nov-17 15:35
  ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน โดย: บ้านห้วยกรด10-Nov-17 11:24
  ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โดย: วัดบัวปากท่า08-Nov-17 13:35
  ประกาศโรงเรียนวัดกลางครูเวียง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา โดย: วัดกลางครูเวียง08-Nov-17 13:01
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด08-Nov-17 11:07
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์