..มุ่งเน้นบริการ..ประสานสัมพันธ์..ประกันคุณภาพ....++"เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม"++

 

ผลการประเมินเขตสุจริต
ผลการประเมินเขตสุจริต

                ตามที่ สพฐ. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของเขตพื้นการศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประม อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพ อ่านต่อ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กา อ่านต่อ

งานแสดงความยินดีต้อนรับนายสมบัติ  จันทร์มีชัย  ผอ.สพป. นครปฐ
งานแสดงความยินดีต้อนรับนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป. นครปฐ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ  จันทร์มีชัย รองผอ.สพป.  ปทุมธานี เขต 1 เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมีหน่วยงาน องค์กร ข้าราชการ สถานศึกษาทั้งในสังกัด สพ อ่านต่อ

การรับมอบทุนการศึกษา
การรับมอบทุนการศึกษา

นายจิระชัย ทีคำ  รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จากบริษัท กลุ่ม 79 จำกัด เพื่อมอบให้นักเรียนสังกัด    อ่านต่อ

 

Topic 13:12:17  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ( ๑๓ ธ.ค.๖๐)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 13:12:17  คู่มือการเสนอของบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ      โดย: นโยบายและแผน
Topic 12:12:17  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งบัญชีลงเวลาของลูกจ้างชั่วคราว พ.ย. ๖๐      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 12:12:17  แจ้งโอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง ๑๔ อัตรา      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 12:12:17  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุน( ๑๒ ธ.ค. ๖๐)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 30:11:17  ประกาศผลการคัดเลือกครูต้นแบบระดับปฐมวัย ประจำปี 2561      โดย: นิเทศ
Topic 28:11:17  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 27:11:17  แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูวิทย์-คณิต ตกเบิก ต.ค.-พย.๖๐      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 27:11:17  แจ้งปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี ๒๕๖๑      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 27:11:17  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน พ.ย.๖๐      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 24:11:17  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครปฐม เขต 2      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 24:11:17  กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2560      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 14:11:17  แจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐(๗๐%)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 02:11:17  ด่วน โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง      โดย: ศูนย์ITEC
Topic 30:10:17  กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 30:10:17  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรริดมาลาฯ      โดย: บุคคล
Topic 27:10:17  กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 16:10:17  ชุดหนังสือเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      โดย: นิเทศ
Topic 02:10:17  จัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2562งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ      โดย: นโยบายและแผน
Topic 20:09:17  การจัดส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการฯ การจัดสอบ O-NET      โดย: นิเทศ

 

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด01-Dec-17
  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา. โดย: วัดทรงคนอง07-Nov-17
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนไทยรัฐวิทย โดย: ไทยรัฐวิทยา410-Oct-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฐมวัย โดย: ไทยรัฐวิทยา424-Sep-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตินักการภารโรง โดย: โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด19-Jan-17
  รับสมัครคัดเลือกนักการภารโรง. โดย: วัดทรงคนอง08-Oct-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว27-Jul-16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นธุรการ โดย: โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว26-Jul-16
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทรงคนอง. โดย: วัดทรงคนอง12-Jul-16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: บ้านห้วยกรด23-Nov-17 14:51
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: วัดบัวปากท่า23-Nov-17 12:46
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคารเรียน โดย: วัดกลางครูเวียง23-Nov-17 08:53
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด22-Nov-17 21:35
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: วัดโพธิ์16-Nov-17 10:45
  ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแรต โดย: วัดเกาะแรต15-Nov-17 15:35
  ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน โดย: บ้านห้วยกรด10-Nov-17 11:24
  ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โดย: วัดบัวปากท่า08-Nov-17 13:35
  ประกาศโรงเรียนวัดกลางครูเวียง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา โดย: วัดกลางครูเวียง08-Nov-17 13:01
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด08-Nov-17 11:07
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์