..มุ่งเน้นบริการ..ประสานสัมพันธ์..ประกันคุณภาพ....++"เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม"++

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของน

 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู คณะกรรมการในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม อ่านต่อ

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน กา
สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน กา

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินการเฝ้าระวัง

และแก้ไขปัญหายาเสพติด   เมื่อวันที่ 24 กันยาย 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องกิ่งดาว อ่านต่อ

สพป.นครปฐม เขต 2 มอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561
สพป.นครปฐม เขต 2 มอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดพิธีมอบประกาศ  เกียรติคุณบัตร แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561  & อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.  สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา   ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม    & อ่านต่อ

ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.สามพราน
ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.สามพราน

เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพาดหมอน และโรงเรียนคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลั อ่านต่อ

 

Topic 15:11:18  ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯลฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 15:11:18  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมรายละเอียดฯ      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 15:11:18  ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 14:11:18  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 14:11:18  ประกาศเปิดเผยราคากลาง (โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 13:11:18  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ( ๑๓ พ.ย. ๖๑)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 13:11:18  ประกาศเปิดเผยราคากลาง(รายการครุภัณฑ์สำนักงาน)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 13:11:18  ประกาศเปิดเผยราคากลาง (รายการครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 13:11:18  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๒      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 08:11:18  แจ้งโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ ๒/๖๑(๗๐%)ครั้งที่ ๑      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 08:11:18  ช่องทางรับข้อร้องเรียน      โดย: อำนวยการ
Topic 05:11:18  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๒      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 29:10:18  กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 29:10:18  กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 25:10:18  แจ้งการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 25:10:18  มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอ      โดย: อำนวยการ
Topic 11:10:18  ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ      โดย: อำนวยการ
Topic 03:10:18  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 07:09:18  รับมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปี 2561      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 07:09:18  รับมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561      โดย: ส่งเสริม กจก.

 

  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 โดย: อำนวยการ12-Oct-18 12:57
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โดย: อำนวยการ03-Sep-18 13:16
  ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์ โดย: อำนวยการ27-Aug-18 12:39
  ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน โดย: อำนวยการ21-Aug-18 13:50
  ประกวดคลิปวิดีโอ"ความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชี โดย: อำนวยการ15-Aug-18 09:58
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนแบบฯ โดย: อำนวยการ06-Aug-18 14:44
  ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย: อำนวยการ23-Jul-18 11:06
  ฝึกอบรมหลักสูตร"พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ โดย: อำนวยการ23-Jul-18 10:56
  ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล โดย: อำนวยการ10-Jul-18 15:07
  ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล โดย: อำนวยการ10-Jul-18 15:06
  ขอเชิญชมงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน โดย: อำนวยการ09-Jul-18 13:58
  ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาด งาน International Child โดย: อำนวยการ06-Jul-18 11:54
  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.ขอนแก่น โดย: อำนวยการ05-Jul-18 10:46

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  ประกาศผลสอบสอบครูปบมวัย โดย: โรงเรียนบ้านดงเกตุ05-Oct-18
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูปฐมวัย โดย: โรงเรียนบ้านดงเกตุ01-Oct-18
  โรงเรียนบ้านดงเกตุประกาศรับสมครครูปแฐมวัย จำนวน 1 อัตรา โดย: โรงเรียนบ้านดงเกตุ26-Sep-18
  รร.วัดทุ่งน้อยรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว โดย: ศูนย์ITEC17-May-18
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมรับสมัครพนักงานขับรถ โดย: ศูนย์ITEC16-May-18
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด01-Dec-17
  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา. โดย: วัดทรงคนอง07-Nov-17
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนไทยรัฐวิทย โดย: ไทยรัฐวิทยา410-Oct-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฐมวัย โดย: ไทยรัฐวิทยา424-Sep-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตินักการภารโรง โดย: โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด19-Jan-17
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โดย: คลองทางหลวง12-Nov-18 13:53
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โดย: วัดไร่ขิง07-Nov-18 16:06
  ประกาศก่อสร้างแบบโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ(มีฝ้าเพดาน) โดย: โรงเรียนบ้านคลองโยง05-Nov-18 12:28
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการ โดย: ศูนย์ITEC23-May-18 14:03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: บ้านห้วยกรด23-Nov-17 14:51
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: วัดบัวปากท่า23-Nov-17 12:46
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคารเรียน โดย: วัดกลางครูเวียง23-Nov-17 08:53
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด22-Nov-17 21:35
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: วัดโพธิ์16-Nov-17 10:45
  ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแรต โดย: วัดเกาะแรต15-Nov-17 15:35
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์