..มุ่งเน้นบริการ..ประสานสัมพันธ์..ประกันคุณภาพ....++"เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม"++

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของน

 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู คณะกรรมการในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม อ่านต่อ

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน กา
สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน กา

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินการเฝ้าระวัง

และแก้ไขปัญหายาเสพติด   เมื่อวันที่ 24 กันยาย 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องกิ่งดาว อ่านต่อ

สพป.นครปฐม เขต 2 มอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561
สพป.นครปฐม เขต 2 มอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดพิธีมอบประกาศ  เกียรติคุณบัตร แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561  & อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.  สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา   ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม    & อ่านต่อ

ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.สามพราน
ผอ.เขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.สามพราน

เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพาดหมอน และโรงเรียนคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลั อ่านต่อ

 

Topic 17:10:18  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๑      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 17:10:18  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย ( ๒,๔ ต.ค. ๖๑)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 16:10:18  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินจ่ายตรง ( ๑๖ ต.ค. ๖๑)      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 11:10:18  ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ      โดย: อำนวยการ
Topic 03:10:18  แจ้งโอนเงินอุดหนุน ๑/๖๑ เพิ่มเติม รายการค่าหนังสือเรียน      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 03:10:18  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 25:09:18  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.ย.๖๑      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 07:09:18  รับมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปี 2561      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 07:09:18  รับมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 05:09:18  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 28:08:18  การมอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561      โดย: อำนวยการ
Topic 27:08:18  การมอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561      โดย: อำนวยการ
Topic 27:08:18  การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา      โดย: อำนวยการ
Topic 21:08:18  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 20:08:18  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.๒๕๖๑      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 07:08:18  ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561      โดย: ส่งเสริม กจก.
Topic 26:07:18  กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 11:07:18  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online      โดย: การเงินพัสดุ
Topic 10:07:18  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ      โดย: ตรวจสอบภายใน
Topic 02:07:18  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      โดย: บุคคล

 

  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 โดย: อำนวยการ12-Oct-18 12:57
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โดย: อำนวยการ03-Sep-18 13:16
  ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์ โดย: อำนวยการ27-Aug-18 12:39
  ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน โดย: อำนวยการ21-Aug-18 13:50
  ประกวดคลิปวิดีโอ"ความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชี โดย: อำนวยการ15-Aug-18 09:58
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสอนแบบฯ โดย: อำนวยการ06-Aug-18 14:44
  ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย: อำนวยการ23-Jul-18 11:06
  ฝึกอบรมหลักสูตร"พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ โดย: อำนวยการ23-Jul-18 10:56
  ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล โดย: อำนวยการ10-Jul-18 15:07
  ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล โดย: อำนวยการ10-Jul-18 15:06
  ขอเชิญชมงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน โดย: อำนวยการ09-Jul-18 13:58
  ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาด งาน International Child โดย: อำนวยการ06-Jul-18 11:54
  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.ขอนแก่น โดย: อำนวยการ05-Jul-18 10:46

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

  ประกาศผลสอบสอบครูปบมวัย โดย: โรงเรียนบ้านดงเกตุ05-Oct-18
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูปฐมวัย โดย: โรงเรียนบ้านดงเกตุ01-Oct-18
  โรงเรียนบ้านดงเกตุประกาศรับสมครครูปแฐมวัย จำนวน 1 อัตรา โดย: โรงเรียนบ้านดงเกตุ26-Sep-18
  รร.วัดทุ่งน้อยรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว โดย: ศูนย์ITEC17-May-18
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมรับสมัครพนักงานขับรถ โดย: ศูนย์ITEC16-May-18
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด01-Dec-17
  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา. โดย: วัดทรงคนอง07-Nov-17
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนไทยรัฐวิทย โดย: ไทยรัฐวิทยา410-Oct-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฐมวัย โดย: ไทยรัฐวิทยา424-Sep-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตินักการภารโรง โดย: โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด19-Jan-17
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการ โดย: ศูนย์ITEC23-May-18 14:03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: บ้านห้วยกรด23-Nov-17 14:51
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: วัดบัวปากท่า23-Nov-17 12:46
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าอาคารเรียน โดย: วัดกลางครูเวียง23-Nov-17 08:53
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โดย: โรงเรียนบ้านท่าตลาด22-Nov-17 21:35
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: วัดโพธิ์16-Nov-17 10:45
  ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแรต โดย: วัดเกาะแรต15-Nov-17 15:35
  ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน โดย: บ้านห้วยกรด10-Nov-17 11:24
  ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โดย: วัดบัวปากท่า08-Nov-17 13:35
  ประกาศโรงเรียนวัดกลางครูเวียง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา โดย: วัดกลางครูเวียง08-Nov-17 13:01
คู่มือการใช้งาน สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์